Poistuminen | Avaa haku | RSS

Dynasty tietopalvelu
Viranhaltijapäätökset


 Viranhaltijat     Viimeisin päätös 
     Aluerehtori Keskuskoulu Ei Julkaistuja päätöksiä
     Aluerehtori Rantala 14.08.2019  Sivutoiminen tuntiopettaja Kolin koulu ajalle 19.8.2019-20.12.2019
     Elinvoimajohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Hallintojohtaja 10.09.2019  Lakipalveluiden hankinta
     Hyvinvointijohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kadunrakennuspäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kansalaisopiston rehtori 18.09.2019  Suunnittelijaopettaja Pasi Karosen työaika 2019-2020
     Kaupunginjohtaja 08.08.2019  Kevätniemen bioterminaalikentän asfaltointiurakan lisähankinta
     Kirjastotoimenjohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kulttuuritoimenjohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Kuntatekniikan päällikkö 27.06.2019  Toukolantien katusaneerausurakan työmaavalvonnan hankinta
     Liikuntasihteeri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Maankäyttöpäällikkö 17.09.2019  Määräalan uudelleen vuokraaminen ST1 Oy:lle kiinteistöstä 422-415-77-58
     Museonjohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Musiikkiopiston rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Nuorisosihteeri 10.09.2019  Valonheittimien hankinta Kulttuurikeskukselle
     Paikkatietoinsinööri 09.09.2019  Lupa vesi- ja viemärijohdon sijoittamiseen kiinteistön 422-411-5-112 alueella
     Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 18.09.2019  Ryhmäavustajan työsuhteen täyttäminen päiväkoti Oravaan ajalle 9.9.2019-31.5.2020.
     Päivähoidon aluejohtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Rakennustarkastuspäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Ruokahuoltopäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Talonrakennuspäälliikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Tarkastusinsinööri Ei Julkaistuja päätöksiä
     Tilitoimiston johtaja Ei Julkaistuja päätöksiä
     Toimitilapäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     Työllisyyspalveluvastaava 15.08.2019  Lieksan Kotipirtti Oy;n hakemus työllisyyden kuntalisästä
     Vesihuoltopäällikkö 22.08.2019  Bioroottorin akselin korjaustyön hankinta
     Yläkoulun ja lukion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     Ympäristönsuojelusihteeri 05.06.2019  Päätös meluilmoituksesta/Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
     Ympäristönsuojelutarkastaja Ei Julkaistuja päätöksiä
 
 
 
 


©