Poistuminen | Viranhaltijat | Avaa haku

Viranhaltijapäätökset
Vesihuoltopäällikkö


 Vuosi 2019    
     15.03.2019   Hevosvaaran jätevesilietteen kompostointialueen purkuvesistön velvoitetarkkailun hankinta vuosille 2019-2021
     14.03.2019   Talttatien rakennusurakan työmaavalvonnan hankinta
     11.03.2019   Jäteveden virtausmittarin hankinta


©