Poistuminen | Avaa haku | RSS

Dynasty tietopalvelu
Viranhaltijapäätökset


 Viranhaltijat     Viimeisin päätös 
     asuntosihteeri 18.12.2017  KasteHelmi-kodin erilliskorvausten tarkistaminen
     hallintopäällikkö 09.05.2019  Kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten avustukset vuonna 2019/Hummovaaran kyläyhdistys ry
     kaupunginjohtaja 14.11.2019  Markkinointiviestintäkumppanuus vuonna 2019, Sovintola
     kirjastotoimenjohtaja 13.11.2017  Kirjaston lehtilukusalin lehtikaapit
     kuntatekniikan päällikkö 27.09.2018  Harkonjoen yksikkötien tiekunnan hakemus nopeusrajoituksen asettamiseksi tiekunnan tielle
     lukion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     maankäyttöpäällikkö 23.04.2019  Etuostolain 8 §:n mukainen ennakkoilmoitus Kiteen kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä
     maaseutupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     rakennuttajainsinööri 22.05.2018  Linkin ulkopuolen maalaustarjoukset
     siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 30.08.2019  Ruokapalveluvastaavan valinta
     sivistysjohtaja 11.11.2019  Jouko Pennasen perintö-/lahjoitusvarojen käyttö
     talous- ja hallintojohtaja 04.07.2019  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustukset 2019, Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry
     talousjohtaja 28.11.2019  Maaseutuasiamiehen valinta (vakanssi 23003)
     tekninen johtaja 27.06.2019  Jäähilekoneen hankinta Närsäkkälän jäähileasemalle
     vapaa-aikapäällikkö 02.12.2019  Nuorisotyöntekijän vakinaiseen toimeen valitseminen
     varhaiskasvatuksen päällikkö 03.12.2019  Vakinaisen ryhmäperhepäivähoitajan toimen täyttäminen
     ympäristöpäällikkö 11.03.2019  Maa-ainesten ottamista koskevan vakuuden hyväksyminen (luvat nro 1/2010 ja 2/2010)
 
 
 
 


©