Poistuminen | Avaa haku | RSS

Dynasty tietopalvelu
Viranhaltijapäätökset


 Viranhaltijat     Viimeisin päätös 
     asuntosihteeri 18.12.2017  KasteHelmi-kodin erilliskorvausten tarkistaminen
     hallintopäällikkö 09.05.2019  Kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten avustukset vuonna 2019/Hummovaaran kyläyhdistys ry
     kaupunginjohtaja 14.11.2019  Markkinointiviestintäkumppanuus vuonna 2019, Sovintola
     kirjastotoimenjohtaja 13.11.2017  Kirjaston lehtilukusalin lehtikaapit
     kuntatekniikan päällikkö 15.11.2019  Kiteentien sulkeminen joulunavauksen ajaksi 1.12.2019
     lukion rehtori Ei Julkaistuja päätöksiä
     maankäyttöpäällikkö 23.04.2019  Etuostolain 8 §:n mukainen ennakkoilmoitus Kiteen kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä
     maaseutupäällikkö Ei Julkaistuja päätöksiä
     rakennuttajainsinööri 22.05.2018  Linkin ulkopuolen maalaustarjoukset
     siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 22.11.2019  Yhdistelmäkone hankinta Arppen koululle
     sivistysjohtaja 20.12.2019  Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 01.01.-31.05.2020, Arppen koulu
     talous- ja hallintojohtaja 04.07.2019  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestöavustukset 2019, Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry
     talousjohtaja 20.12.2019  Palveluneuvojan valinnan vahvistaminen
     tekninen johtaja 13.11.2019  Kalanperkaus- ja päänkatkaisukoneen hankkiminen Kesälahden kalasatamaan
     vapaa-aikapäällikkö 11.12.2019  Liikuntatoimen vuoden 2019 stipendien myöntäminen
     varhaiskasvatuksen päällikkö 03.12.2019  Vakinaisen ryhmäperhepäivähoitajan toimen täyttäminen
     ympäristöpäällikkö 27.03.2019  Kari Havukaisen tekemä ilmoitus lannan jälkikypsytyksestä aumassa vuonna 2019
 
 
 
 


©