Poistuminen | Viranhaltijat | Avaa haku

Viranhaltijapäätökset
sivistysjohtaja


 Vuosi 2019    
     20.12.2019   Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 01.01.-31.05.2020, Arppen koulu
     19.12.2019   Luokanopettajan virka, Hutsin koulu, 01.02.2020 alkaen
     19.12.2019   Kiteen kaupungin sivistyskeskuksen hallintosihteerin virka
     16.12.2019   Erityisopettajan viransijaisuus, ajalle 07.01.-30.05.2020, Arppen koulu
     16.12.2019   Valmistava opetus, S2-opetus ja resurssiopettajuus ajalle 07.01.-30.05.2020, Arppen koulu
     09.12.2019   Erityisopettajan tehtävä ajalle 01.01.2020-30.06.2020, Arppen koulu
     09.12.2019   Perusopetuksen lehtorin virka, kielet, ajalle 01.01.-31.07.2020, Arppen koulu
     11.11.2019   Jouko Pennasen perintö-/lahjoitusvarojen käyttö
     02.09.2019   Valmistava opetus, S2-opetus ja resurssiopettajuus ajalle 01.08.2019-31.12.2019, Arppen koulu
     02.09.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus ajalle 01.09.2019 - 30.05.2020, Kesälahden koulu
     19.08.2019   Erityisopettajan viransijaisuus ajalle 01.08.2019-31.12.2019, Arppen koulu
     09.08.2019   Päätoiminen erityisopetuksen määräaikainen tuntiopettajan tehtävä
     14.06.2019   Muutos_Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus, Arppen koulu
     12.06.2019   Perusopetuksen luokanopettajan virka ajalle 01.08.2019 -31.07.2020, Kesälahden koulu
     06.06.2019   Muutos_Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, englannin kieli, ajalle 01.08.-31.12.2019, Arppen koulu
     03.06.2019   Toinen muutos_Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, matemaattiset aineet, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Arppen koulu
     31.05.2019   Muutos_Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet ja käsityö (pehmeät materiaalit), ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Kesälahden koulu
     31.05.2019   Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus ajalle 01.08.2019-31.12.2019, Arppen koulu
     31.05.2019   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Puhoksen koulu
     29.05.2019   Koulunkäyntiohjaajan tehtävä, Puhoksen koulu
     20.05.2019   Muutos_Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, matemaattiset aineet, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Arppen koulu
     17.05.2019   Perusopetuksen luokanopettajan viransijaisuus, valmistava opetus ja S2-opetus, ajalle 01.08.2019-11.04.2020, Arppen koulu
     17.05.2019   Päätoiminen tuntiopettaja, valmistava opetus, S2-opetus, resurssiopetus, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Arppen koulu
     17.05.2019   Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Arppen koulu
     15.05.2019   Laaja-alaisen erityisopettajan virka, vuosiluokat 1-6, Kesälahden koulu, 01.08.2019 lukien
     15.05.2019   Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Puhoksen koulu
     15.05.2019   Päätoiminen tuntiopettaja, erityisluokanopetus, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Puhoksen koulu
     15.05.2019   Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet ja käsityö (pehmeät materiaalit), ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Kesälahden koulu
     15.05.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, matemaattiset aineet, ajalle 01.08.-31.12.2019, Kesälahden koulu
     15.05.2019   Erityisopettajan virka, Arppen koulu, 01.08.2019 lukien
     15.05.2019   Erityisopettajan virka, Arppen koulu, 01.08.2019 lukien
     15.05.2019   Joustavan perusopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, 01.08.2019 lukien
     15.05.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, englannin kieli, ajalle 01.08.-31.12.2019, Arppen koulu
     15.05.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, matemaattiset aineet, ajalle 01.08.2019-31.07.2020, Arppen koulu
     06.05.2019   Koulunkäyntiohjaajan tehtävä, Hutsin koulu
     18.04.2019   Kiteen kaupungin perusopetuksen luokanopettajan virka
     15.03.2019   Palvelu- ja asiointiliikenne Kiteen ja Kesälahden alueella, Kohde 1
     15.03.2019   Palvelu- ja asiointiliikenne Kiteen ja Kesälahden alueella, Kohde 2
     15.03.2019   Palvelu- ja asiointiliikenne Kiteen ja Kesälahden alueella, Kohde 3
     27.02.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus (matematiikka, fysiikka ja kemia), Kesälahden koulu, ajalle 01.03.-31.05.2019
     05.02.2019   Erityisopettajan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 04.02. - 31.07.2019
     05.02.2019   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 04.02.2018-31.07.2019
     01.02.2019   Perusopetuksen luokanopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 28.01.-07.05.2019
 
 Vuosi 2018    
     21.12.2018   Koulunkäyntiohjaajan sijaisuus, Puhoksen koulu
     18.12.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kiteen haja-asutusalueella ajalla 01.01.-31.03.2019
     18.12.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kesälahden haja-asutuslueella ajalla 01.01.-31.03.2019
     18.12.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kiteen ja Kesälahden taajamien välillä ajalla 01.01.-31.03.2019
     12.12.2018   Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.01.-30.06.2019
     11.12.2018   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.01.-31.07.2019
     11.12.2018   Päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, joustava perusopetus, Arppen koulu, ajalle 01.01.-31.07.2019
     26.11.2018   Päätoimisen tuntiopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus, Arppen koulu ja Kiteen lukio, ajalle 07.01.-02.06.2019
     08.11.2018   Koulunkäyntiohjaajan tehtävä, Kesälahden koulu
     30.10.2018   Perusopetuksen lehtori, Arppen koulu
     22.10.2018   Laaja-alaisen erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän sijaisuus, Puhoksen koulu, ajalle 22.10.2018-01.06.2019.
     09.10.2018   Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus (matematiikka, fysiikka ja kemia), Kesälahden koulu
     19.09.2018   Osa-aikainen (40 %) laaja-alainen erityisopettajan määräaikainen tehtävä, Kesälahden koulu
     18.09.2018   Laaja-alaisen erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän sijaisuus, Puhoksen koulu, ajalle 28.09.2018-01.06.2019.
     05.09.2018   Erityisopettajan päätoiminen, määräaikainen tehtävä, Arppen koulu
     04.09.2018   Koulunkäyntiohjaajan tehtävä (vakanssinro 32214), Puhoksen koulu
     31.08.2018   Koulunkäyntiohjaajan tehtävä, Puhoksen koulu
     06.08.2018   Toinen muutos_Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 08.08.-31.12.2018
     06.08.2018   Erityisopettajan viransijaisuus, Arppen koulu
     20.06.2018   Perusopetuksen lehtorin vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 08.08.2018-03.02.2019
     19.06.2018   Luokanopettajan viransijaisuus, Kesälahden koulu
     19.06.2018   Erityisluokanopettajan virka, Arppen koulu
     18.06.2018   Muutos_Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.08.-31.12.2018
     18.06.2018   Muutos_Perusopetuksen lehtorin vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 08.08.2018-30.11.2018
     14.06.2018   Perusopetuksen lehtorin vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 08.08.2018-30.11.2018
     13.06.2018   Muutos_Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Puhoksen koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019
     08.06.2018   VesPelin liikuntasalin jakoseinien ja lyöntiverkkojen uusiminen
     31.05.2018   Aineenopetuksen lehtorin virka (englannin kieli), Arppen koulu, 01.08.2018 lukien
     31.05.2018   Erityisopettajan virka, Arppen koulu, 01.08.2018 lukien
     31.05.2018   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.08.-31.12.2018
     31.05.2018   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019
     31.05.2018   Resurssiopettajan päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019
     30.05.2018   Päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, joustava perusopetus, Arppen koulu, ajalle 01.08.-31.12.2018
     28.05.2018   Muutos - Erityisopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 08.08.2018-03.02.2019
     18.05.2018   Erityisopettajan vuorotteluvapaan viransijaisuus, Arppen koulu, ajalle 08.08.2018-03.02.2019
     09.05.2018   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Puhoksen koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019
     09.05.2018   Laaja-alaisen erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Puhoksen koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019.
     07.05.2018   Resurssiopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Kesälahden koulu, ajalle 01.08.2018-31.07.2019
     07.05.2018   Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen virka ajalle 01.08.2018-31.07.2019, Kesälahden koulu
     07.05.2018   Marmoriveistoksen lahjoittaminen Seija Hoville
     12.02.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kesälahden haja-asutuslueella ajalla 01.04.2018-31.12.2018
     12.02.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kiteen haja-asutuslueella ajalla 01.04.2018-31.12.2018
     12.02.2018   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kesälahden ja Kiteen taajamien välillä ajalla 01.04.2018-31.12.2018
     10.01.2018   Kotiopetukseen hankittavat oppikirjat
     04.01.2018   Mika Juvosen ja Biokymppi Oy:n lahjoitusvarojen käyttö
     03.01.2018   Muutos_Perusopetuksen aineenopettajan tuntiopettajuus, Arppen koulu
 
 Vuosi 2017    
     07.12.2017   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kesälahden haja-asutusalueella ajalla 01.01.2018-31.03.2018
     07.12.2017   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kiteen ja Kesälahden taajamien välillä ajalla 01.01.2018-31.03.2018
     07.12.2017   Palvelu- ja asiointiliikenteen kuljetusreittien hoitaminen Kiteen haja-asutusalueella ajalla 01.01.2018-31.03.2018
     05.12.2017   Luokanopettajan viransijaisuus, Hutsin koulu, ajalla 02.01. - 02.06.2018
     30.11.2017   Luokanopetuksen resurssiopettajan päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Puhoksen koulu, ajalle 02.01.-02.06.2018
     30.11.2017   Unto Kalevi Partisen perintö- tai lahjoitusvarojen käyttö
     29.11.2017   Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä ajalle 09.12.2017 - 02.06.2018, Puhoksen koulu
     29.11.2017   Hilkka Naukkarisen perintö- tai lahjoitusvarojen käyttö
     24.11.2017   Luokanopettajan virka, Hutsin koulu
     24.11.2017   Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 01.12.2017 - 02.06.2018, Arppen koulu
     25.09.2017   Erityisluokanopettajan virka, Arppen koulu, vakinaista täyttämistä varten 01.10.2017 lukien
     18.09.2017   Joustavan perusopetuksen tuntiopettaja, Arppen koulu
     17.08.2017   Nuorisotoimen määrärahasiirto
     11.08.2017   Muutos - Luokanopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä (tehtävään sisältyy myös tekstiilityön opetusta 7-9 luokilla), Arppen koulu, ajalle 01.08.2017-31.07.2018. Eduksi katsotaan tekstiilityön aineenopettajan kelpoisuus
     11.08.2017   Luokanopetuksen resurssiopettajan päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Puhoksen koulu
     10.08.2017   Luokanopettajan virka, Arppen koulu
     10.08.2017   Resurssiopettajan päätoiminen tuntiopettajan tehtävä, Arppen koulu


©