Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.12.2019 klo 17:00 - 18:57


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  102 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  103 Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
  104Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 2020
  105Ympäristölautakunnan v. 2019 talousarvion seuranta ja raportointi lokakuun toteuma
  106 Teknisen johtajan esittelemäta ajankohtaiset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Vaittinen Pertti  varajäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lötjönen Miska  nuorisovalt.ed.
  Siponen Kari  tekninen johtaja
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  13.12.2019 


©