Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.08.2019 klo 17:00 - 19:53


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  70 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  71 Itä-Suomen HAO:n ratkaisu valitukseen, liittyen Kiteen kaupungin ympäristölautakunnan päätökseen 13.12.2017 § 127
  72Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistä 260-408-33-57)
  73Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä ( kiinteistö 260-421-30-5)
  74Kiteen kaupungin yhteislupahakemus Metsola-tilalle
  75Päätös käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä maahan
  76 Laura Pekin irtisanoutuminen ympäristöpäällikön virasta
  77Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
  78 Rakennetun ympäristön katselmus 2019
  79 Ympäristölautakunnan kokouskäytännöt
  80 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 6.4-31.7.2019
  81 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  82 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
  83 Muut asiat
  84 Senaatti-kiinteistöjen ilmoitus ympäristöluvan rauettamisesta (lupa 2/2003)
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Eskelinen Anni  jäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Lundholm Klaus  varajäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lötjönen Miska  nuorisovalt.ed.
  Pekki Laura ympäristöpäällikkö
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  16.8.2019 


©