Poistuminen | Toimielimet | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | Avaa haku

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 05.06.2019 klo 18:00 - 20:23


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  44 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  45Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma
  46Keski-Karjalan kansalaisopiston lukuvuoden 2019-2020 opetussuunnitelma
  47 TYKEs - työkuntoa Keski-Karjalaan -hanke
  48Sivistyskeskuksen maksut 01 08 2019 alkaen
  49 Uimahallin aukioloaika
  50 Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtamisjärjestelyt
  51 Arppen koulun virkarehtorin viran täyttäminen
  52 Kesälahden koulun rehtorin viran täyttäminen
  53 Rehtorijärjestelyt-Puhoksen koulu ja Hutsin koulu
  54 Tapahtuma Kesälahden koulun vuosisuunnitelmaan lukuvuodelle 2019-2020
  55 Lukion oppikirjojen hankinta
  56 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020
  57 Opetushallituksen myöntämä valtionavustus Koulun kerhotoiminnan tukemiseen 2019
  58 Valtionavustus kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen 2019
  59 Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järejstämiseen vuonna 2018
  60 Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019
  61 Valtionavustus hankkeelle Alueellinen yhteistyö ja kestävä kehitys ystävyyskoulutoiminnassa
  62 Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustus kirjastojen toiminnan alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan
  63 Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustus Kiteen etsivä nuorisotyö -toiminnalle
  64 Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustus Kiteen lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2019-2020 -hankkeelle
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lampinen Jarkko Varapuheenjohtaja
  Holopainen Mervi Puheenjohtaja
  Hakulinen Emmi Jäsen
  Jokinen Mikko  Jäsen
  Leskinen Anna Jäsen
  Pennanen Kari Jäsen
  Rahunen Arja Jäsen
  Niskanen Tapio Asiantuntijajäsen
  Mujunen Eija  Asiantuntijajäsen
  Pirhonen Osmo Kh:n edustaja
  Hirvonen Pekka  Esittelijä, sivistysjohtaja
  Hannonen Riitta Pöytäkirjanpitäjä


©