Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.05.2019 klo 17:00 - 20:28


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  37 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  38 Marketta Lintisen irtisanoutuminen ympäristöpäällikön virasta
  39 Ympäristöpäällikön tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen
  40Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 1/2019
  41Maa-ainesten ottoa koskeva lupahakemus
  42 PKO polttonesteiden jakeluasemaa koskeva vuosiraportti 2018
  43Kesälahden jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuosiyhteenveto 2018
  44 Destia Oy:n kivenmurskaamoa koskeva vuosiraportti 2018 (Onteroinen)
  45 Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheiluratoja koskeva vuosiraportti 2018
  46 Senaatti kiinteistöt Oy:n polttonesteiden jakelupistettä ja tukikohtaa koskeva vuosiraportti 2018
  47 Keski-Karjalan Ampumaratayhdistys ry:n raportti ampumaurheilukeskuksen toiminnasta 21.12.2017-31.12.2018
  48 Rudus Oy:n betonituotetehtaan ja kivenmurskaamon vuosiraportti 2018
  49 Kulkurin Hovi Oy:n Kiteen Teboil polttonesteiden jakeluasemaa koskeva vuoisraportti 2018
  50 Kiteen Moottoripyöräklubi ry:n ja Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry:n moottoriratoja koskeva vuosiraportti 2018
  51 MG Kaivu ja Soran kivenmurskaamoa koskeva vuosiraportti 2018
  52 Tmi Ikosen Soran kivenmurskaamoa koskeva vuosiraportti 2018
  53 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti (lupa nro 62/2015/1)
  54 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 1/2008)
  55 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 2/2007)
  56 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 2/2002)
  57 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 2/2008)
  58 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 3/2007)
  59 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2018 (lupa nro 3/2002)
  60 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (m-ala kiinteistöstä 260-423-9-156, laitostunnus 260-423-9-114-L1)
  61 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen määräaikainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-12-46)
  62 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-33-10)
  63 Vesihuoltolain 11 §n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-12-13)
  64 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistä 260-408-33-57)
  65Lausuntopyyntö koskien pohjavesialueiden kartoittamista
  66 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  67 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 4.3. - 5.4.2019
  68 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Uosukainen Petri  jäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Pekki Laura  vs ympäristöpäällikkö
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  31.5.2019 


©