Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.03.2019 klo 18:00 - 19:06


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  18 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  19Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2018
  20 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-29-66)
  21 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-12-14)
  22 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-16-323)
  23 Kulkurinhovi Oy:n Kiteen Teboil polttonesteiden jakeluasemaa koskeva vuosiraportti 2017
  24 Kiteen Tarvemetalli Oy:n vuosiraportti 2018
  25 Murskaus Majoinen Oy:n EKO-kierrätysterminaalia koskeva vuosiraportti 2018
  26 S & J Tompuri Oy:n lemmikkieläinten polttolaitosta koskeva vuosiraportti 2018
  27 Selkueen lämpökeskuksen vuosiraportti 2018
  28 Arppentien lämpökeskuksen vuosiraportti 2018
  29Kiteen keskustaajaman puhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2018
  30Kesälahden jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2018
  31Kesälahden jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuosiyhteenveto 2017
  32Ympäristölautakunnan vuoden 2019 talousarvion tammikuun lopun toteutuma
  33 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 12.2. - 19.2.2019
  34 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
  35 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lötjönen Miska  nuorisovalt.ed.
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Pekki Laura  ympäristöns. asiantuntija
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  15.3.2019 


©