Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.02.2019 klo 17:00 - 18:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Ympäristöpäällikön virkavaalin vahvistaminen
  4 Muutoshakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämistä koskevaan päätökseen 22.2.2017 § 17 (kiinteistö 260-421-12-36)
  5 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen määräaikainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-421-13-23)
  6 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen määräaikainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-421-13-22)
  7 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-429-8-30)
  8 Kiteen Jätehuolto Oy:n Mertatien hyötyjätteiden käsittelylaitoksen vuosiraportti 2017
  9 Senaatti Kiinteistöt Oy:n polttonesteiden jakelupistettä ja tukikohtaa koskeva vuosiraportti 2017
  10Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
  11Ympäristölautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma
  12 Ympäristölautakunnan sopimushallinnan vastuuhenkilön nimeäminen
  13 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä säädetyn päätösvallan käyttäminen, asiakirjojen antamisesta päättäminen
  14Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion marraskuun lopun toteutuma
  15 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 5.12.2018 - 23.1.2019
  16 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Eskelinen Anni  jäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Mimi Magdalena  jäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  15.2.2018 


©