Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.02.2019 klo 17:00 - 18:05


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  3Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma
  4Kiteen kaupungin osallistuminen yksitysiteiden tienpidon kustannuksiin v. 2019
  5Teknisen lautakunnan lausunto Kiteen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista
  6 Tilan K 6026 T 1 kiinteistötunnus 260-423-16-348 vuokraaminen Irina Maksimaiselle
  7 Teknisen lautakunnan sopimushallinnan vastuuhenkilön nimeäminen
  8Teknisen lautakunnan v. 2018 talousarvion ja investointien seuranta ja raportointi marraskuun toteuma
  9Viranhaltijapäätökset
  10 Ilmoitusasiat
  11 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä säädetyn päätösvallan käyttäminen, asiakirjojen antamisesta päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Partanen Kyösti  puheenjohtaja
  Hirvonen Kirsi  Jäsen
  Juvonen Hannu  Jäsen
  Kirmanen Essi  Jäsen
  Mielonen Martti  varapuheenjohtaja
  Pirhonen Liisa  Jäsen
  Rahunen Timo jäsen
  Ratilainen Liisa  Jäsen
  Uuksulainen Jaakko  Jäsen
  Putkonen Toni  nuorisovalt.ed.
  Siponen Kari  tekninen johtaja
  Suikkila Auli  hallintosihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  8.2.2019 


©