Poistuminen | Toimielimet | Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta | Avaa haku

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019 klo 18:00 - 20:30


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Rantakentän katsomohanke
  4Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteiden päivitys
  5 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi vapaa-aikatoimen kumppanisopimukset ajalta 16.08. - 31.12.2018
  6Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi / marraskuun toteuma
  7Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma
  8 Kyösti Havukaisen irtisanoutuminen Arppen koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävästä
  9Arppen koulun virkarehtorin viran perustaminen
  10 Rehtori Lilja Konttinen-Miinalaisen eroaminen Kesälahden koulun virasta
  11Kesälahden koulun rehtorin viran täyttäminen
  12 Anne Juvosen irtisanoutuminen Hutsin koulun toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävistä
  13Hutsin koulun rehtorin viran täyttäminen
  14Kiteen kaupungin kieliohjelma
  15 Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin
  16 Valtio erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen
  17 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan sopimushallinnan vastuuhenkilön nimeäminen
  18Satu Vuorikarin tutkimuslupahakemus
  19 Sivistyskeskuksen viranhaltijapäätökset ajalta 01.11. - 31.12.2018
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Holopainen Mervi Puheenjohtaja
  Lampinen Jarkko Varapuheenjohtaja
  Hakulinen Emmi Jäsen
  Ihanus Veikko Jäsen
  Jokinen Mikko  Jäsen
  Kapanen Ari Varajäsen
  Niskanen Tapio  Asiantuntijajäsen
  Sivonen Siiri  Nuvan edustaja
  Auvinen Eeva-Liisa Kaupunginjohtaja
  Hirvonen Pekka  Esittelijä, sivistysjohtaja
  Hannonen Riitta Pöytäkirjanpitäjä
  Siponen Kari Asiantuntijajäsen


©