Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018 klo 17:00 - 19:45


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  120 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  121 Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
  122Kiteen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivttäminen
  123Kiteen kaupungin ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019 ja vuoden 2018 valvontaohjelman toteutuminen
  124Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 2019
  125MTY Pekka Partasen ja Pauli Tolosen maa-ainesten ottoa ja kivenmurskausta koskeva lupahakemus
  126 Rudus Oy:n betonituotetehtaan ja kivenmurskaamon vuosiraportit 2016 ja 2017
  127 PKO:n polttonesteiden jakeluaseman vuosiraportti 2017
  128 S ja J Tompuri Oy:n lemmieläinten polttoalaitosta koskeva vuosiraportti 2017
  129 Puruveden Savukala Oy:n vuosiraportti 2017
  130 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2017 (lupa nro 3/2002)
  131 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti (lupa nro 2/2007)
  132 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2017 (lupa nro 2/2002)
  133 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2017 (lupa nro 1/2008)
  134 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti (lupa nro 3/2007)
  135 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti 2017 (lupa nro 62/2015/1)
  136 Eläinsuojaa koskeva vuosiraportti (lupa nro 4/2008)
  137 Murskaus Majoinen Oy:n (ent. Minimurskaus Oy) EKO-kierrätysterminaalia koskeva vuosiraportti 2017
  138Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion lokakuun lopun toteutuma
  139 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  140 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 31.10.2018
  141 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lötjönen Miska  nuorisovalt.ed.
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  14.12.2018 


©