Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.10.2018 klo 17:00 - 18:26


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  91 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  92Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 2/2018
  93 Ympäristölautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2018 talousarvioon
  94 Maa-ainesten ottamista koskevan luvan nro 3/2011 siirtäminen
  95 Maa-ainesten ottamista koskevan luvan nro 2/2013 siirtäminen
  96Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
  97 Lassila & Tikanoja Oyj:n Kiteen siirtokuormaus- ja jäteasemaa koskeva vuosiraportti 2017
  98 Kiteen Tarvemetalli Oy:n vuosiraportti 2017
  99 Destia oy:n kivenmurskaamojen vuosiraportit 2017
  100 Kone ja Kuljetus Arto Putkonen Oy:n kivenmurskaamon vuosiraportti 2017
  101 Keski-Karjalan Urheiluautoilijat ry:n moottoriurheiluratoja koskeva vuosiraportti 2017
  102 Kiteen Moottoripyöräklubi ry:n ja Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry:n moottoriratoja koskevat vuosiraportit 2015-2017
  103 MG Kaivu ja Soran kivenmurskaamon vuosiraportit 2015-2017
  104 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 26 - 28.9.2018
  105 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
  106 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Pulkkinen Jouni  varajäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  12.10.2018 


©