Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.09.2018 klo 17:00 - 18:40


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  71 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  72 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-428-1-30)
  73 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-16-238)
  74 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-38-3)
  75 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisestä (kiinteistö 260-423-11-13)
  76 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-407-21-61)
  77 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-428-4-46)
  78 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-12-20)
  79 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-12-19)
  80 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-19-31)
  81 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-6-5)
  82 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-1-36)
  83 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-17-62)
  84 Vesishuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-429-1-27)
  85Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion heinäkuun lopun toteutuma
  86Rudus Oy betonielementtitehtaan rakennuslupa varastohallin laajennukselle
  87 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 9.8.2018
  88 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  89 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Eskelinen Anni  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Uosukainen Petri  jäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  7.9.2018 


©