Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.06.2018 klo 17:00 - 18:44


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  61 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  62Tmi Ikosen Soran maa-ainesten ottoa ja kivenmurskausta koskeva lupahakemus sekä hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
  63Lassila & Tikanoja Oyj:n Sopensuon siirtokuormausasemaa koskevan ympäristöluvan nro 2/2011 muutoshakemus
  64 Arppentien lämpökeskuksen ympäristönsuojelun vuosiraportit 2016 ja 2017
  65 Selkueen lämpökeskuksen ympäristönsuojelun vuosiraportit 2016 ja 2017
  66Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion toukokuun lopun toteutuma
  67 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  68 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset
  69 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Leskinen Anna  varajäsen
  Lundholm Klaus  varajäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  29.6.2018 


©