Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 06.06.2018 klo 17:00 - 19:17


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  43 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  44Ympäristölautakunnan osavuosiraportti 1/2018
  45Antti Hirvosen ja Ylärannan maatalousyhtymän lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
  46 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-17-62)
  47 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-17-24)
  48 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen määräaikainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisestö (kiinteistö 260-423-2-23)
  49 Muutoshakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämistä koskevaan päätökseen 10.10.2017 § 96 (kiinteistö 260-429-9-68)
  50 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-33-50)
  51 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkotoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-33-16)
  52 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisestä (kiinteistö 260-408-13-27)
  53 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  54 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 12.4.2018
  55 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
  56 Autotallin rakennuslupa kiinteistölle 260-408-33-52
  57 Autosuojan rakennuslupa kiinteistölle 260-408-33-52
  58 Varaston laajennuksen rakennuslupa kiinteistölle 260-408-33-52
  59 Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen autotallin, autosuojan ja varaston laajennuksen rakennuslupiin kiinteistölle 260-408-33-52
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Auvinen Seppo  varajäsen
  Eskelinen Anni  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  8.6.2018 


©