Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.04.2018 klo 17:00 - 18:55


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  32 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  33Lausunto Meijerinrannan asemakaavan muutosehdotuksesta
  34 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan 6.2.2018 tekemään lupapäätökseen 2017-1091
  35 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisestä (kiinteistö 260-423-17-63)
  36 Maa-ainesten ottamista koskevan luvan nro 4/2013 siirtäminen
  37Lausunto Vaikuta vesiin-vesienhoidon keskeisistä kysymksistä ja työohjelmasta Vuoksen vesienhoitoalueelle
  38Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion helmikuun lopun toteutuma
  39 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  40 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 27.2. - 1.3.2018
  41 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Eskelinen Anni  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Leskinen Anna  varajäsen
  Mimi Magdalena  jäsen
  Pulkkinen Jouni  varajäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Asikainen Henri  rakennustarkastaja
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  20.4.2018 


©