Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.03.2018 klo 17:00 - 18:32


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  15 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  16Ympäristölautakunnan vuoden 2017 toimintakertomus
  17 Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen vesiverkostoon liittymisen laiminlyönti (kiinteistö 260-429-8-30)
  18 Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisen laiminlyönti (kiinteistö 260-421-13-23)
  19 Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymisen laiminlyönti (kiinteistö 260-421-13-22)
  20 Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen laiminlyönti (kiinteistö 260-421-9-30)
  21 Käytöstä poistettujen sähköpylväiden uudelleen käytön tai pois viennin laiminlyönti (kiinteistö 260-421-5-12)
  22 Kesälahden jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu 2015 ja 2016
  23 Kiteenjärven, Ätäskön, Sopensuon jätteenkäsittelypaikan ja Kirkkosuon turvetuotantoalueen vesistötarkkailu vuosina 2015 ja 2016
  24 Puhoksen alueen vesistöjen yhteistarkkailu vuosina 2015-2016
  25Kiteen keskustaajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2017
  26Kesälahden jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2017
  27Hexion Oy:n jäähdytys- ja sadevesien tarkkailun vuosiyhteenvedot 2015-2016
  28Puhoksen taajaman jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2017
  29Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion tammikuun lopun toteutuma
  30 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Puustinen Harri  varapuheenjohtaja
  Havukainen Arja  varajäsen
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Rahunen Arja  varajäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  9.3.2018 


©