Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.02.2018 klo 17:00 - 18:09


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-13-39)
  4 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-13-27)
  5 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittämisestä (kiinteistö 260-423-12-176)
  6 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriverkostoon liittämisestä (kiinteistö 260-423-13-6)
  7 Lausunto valitukseen, joka koskee Kiteen ympäristölautakunnan 13.12.2017 tekemää päätöstä § 127 (00116/18/5212)
  8Ympäristölautakunnan vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma
  9Ympäristönsuojeluviranomaisen päivitetty taksa 2018
  10Ympäristölautakunnan vuoden 2017 talousarvion marraskuun toteutuma
  11 Ympäristölautakunnan ilmoitusasiat
  12 Ympäristöpäällikön tekemät päätökset 14.12.2017-31.1.2018
  13 Rakennustarkastajan tekemät päätökset
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laukkanen Johannes puheenjohtaja
  Juvonen Maarit  jäsen
  Jumppanen Alpo  jäsen
  Sallinen Sami  jäsen
  Törönen Erja  varajäsen
  Uosukainen Petri  jäsen
  Lahtela Esa kh puheenjohtaja
  Mähönen Pentti  kh edustaja
  Putkonen Toni  nuorisovalt.edustaja
  Lintinen Marketta esittelijä/ympäristöpäällikkö
  Suikkila Auli pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  16.2.2018 


©