Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.06.2019 klo 17:00 - 18:45 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  151 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  152 Pöytäkirjantarkastajat
  153 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä
  154 Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat 24.6.2019
  155 Valtuuston 17.6.2019 päätösten täytäntöönpano
  156 Kunnanhallituksen kokoukset 2019-2021
  157 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävillä pito ja päätöksen tiedoksianto
  158Kunnanhallituksen valitsemat edustajat lautakuntiin, muihin toimielimiin sekä yhteisöihin ja ohjeet yhtiökokousedustajille
  159 Viinijärven päiväkodin pihalle kodan rakentaminen
  160 Matemaattisten aineiden tuntiopettajan viran (442201) perustaminen ja määräaikainen täyttölupa
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karjalainen Mira puheenjohtaja
  Kaskiniemi Mikko  jäsen
  Koistinen Päivi  jäsen
  Kontkanen Heikki jäsen
  Kosonen Juha jäsen
  Kummunmäki Juhani jäsen
  Kärki Piritta jäsen
  Pakarinen Tuula jäsen
  Reijonen Eero valtuuston pj.
  Huikuri Pekka valtuuston 1. vpj.
  Nylund Pertti valtuuston 2. vpj.
  Mikkanen Hannele kunnanjohtaja
  Sarkkinen Terttu hallintopäällikkö
  Karkkonen Esko  varajäsen
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 


©