Poistuminen | Toimielimet | Elinympäristölautakunta / lupajaos | Avaa haku

Elinympäristölautakunta / lupajaos
Pöytäkirja 14.05.2019 klo 19:07 - 19:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  23 Pöytäkirjantarkastajat
  24Ehdotus Liperin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi
  25 Maa-ainesluvan 1/2018 lupaehtojen noudattamisen valvonta
  26 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen selvityspyyntö
  27 Tiedoksiantoasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Koppinen Kirsi puheenjohtaja
  Kivivuori Marja-Leena varapuheenjohtaja
  Laasonen Juha jäsen
  Hirvonen Tommi tekninen johtaja
  Pitkänen Päivi hallintosihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 


©