Poistuminen | Toimielimet | Elinympäristölautakunta / lupajaos | Avaa haku

Elinympäristölautakunta / lupajaos
Pöytäkirja 09.04.2019 klo 18:23 - 18:39 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  17 Pöytäkirjantarkastajat
  18Jaamanlammen yksityistien hakemus liikenteenohjauslaitteiden asentamiseksi
  19Maa-aines- ja ympäristölupapäätös 1/2019
  20 Tilojen Sorala RN:o 28:5 ja Hukkapalsta RN:o 28:19 maa-ainesluvan siirto
  21 Tiedoksiantoasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Koppinen Kirsi puheenjohtaja
  Kivivuori Marja-Leena varapuheenjohtaja
  Laasonen Juha jäsen
  Kärki Piritta khall edustaja
  Mikkanen Hannele kunnanjohtaja
  Hirvonen Tommi tekninen johtaja
  Pitkänen Päivi hallintosihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 


©