Poistuminen | Toimielimet | Elinympäristölautakunta / lupajaos | Avaa haku

Elinympäristölautakunta / lupajaos
Pöytäkirja 12.03.2019 klo 18:03 - 18:18 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  12 Pöytäkirjantarkastajat
  13 Selvitys apulaisoikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta, maa-ainesluvan ehtojen valvonnassa
  14 Apulaisoikeusasiamiehelle annettava selvitys, joka liittyy kanteluun kuntaan 5.2.2016 saapuneeseen selvityspyyntöön vastaamatta jättämisestä
  15 Tiedoksiantoasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kivivuori Marja-Leena varapuheenjohtaja
  Laasonen Juha jäsen
  Kärki Piritta khall edustaja
  Hirvonen Tommi tekninen johtaja
  Pitkänen Päivi hallintosihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 


©