Poistuminen | Toimielimet | Elinympäristölautakunta | Avaa haku

Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.03.2019 klo 17:00 - 17:56 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  38 Pöytäkirjantarkastajat
  39 Vaivion osayleiskaavan muutoksen voimaantulo
  40Kiinteistön 426-405-91-18 ostaminen kunnalle
  41 Vuokra-alueen ostotarjous, määräala Jyri Kt 426-405-78-112
  42Elinympäristölautakunnan lausunto Liperin kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
  43Lausunto Rääkkylän kunnan rakennusjärjestyksen luonnosvaiheesta
  44Hankintaoikaisuvaatimus kirkonkylän vesitornin peruskorjauksen urakoitsijan valinnasta
  45 Poikkeamispäätös 2/2019
  46 Poikkeamispäätös 4/2019
  47 Poikkeamispäätös 5/2019
  48 Liperin kunnan kaavateitten, kevyen liikenteen väylien, kiinteistöjen piha-alueitten ja osan vesilaitoskohteista talvikunnossapito vuosina 2019 - 2022 + yksi optiovuosi
  49 Ylämyllyn Laaksopolun hulevesisuunnitelmien nähtävilläolo
  50 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaiset päätöksiä
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kivivuori Marja-Leena puheenjohtaja
  Kotkajuuri Kauko jäsen
  Laasonen Juha jäsen
  Laeslehto Tuula jäsen
  Piiroinen Heikki jäsen
  Pääkkö Eija jäsen
  Tuhkanen Pekka jäsen
  Mutanen Matti varajäsen
  Kärki Piritta khall edustaja
  Mikkanen Hannele kunnanjohtaja
  Hirvonen Tommi tekninen johtaja
  Pitkänen Päivi hallintosihteeri
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 


©