Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.03.2019 klo 15:00 - 20:06 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  47 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
  48 Sivistystoimen tilatarpeiden määritteleminen - Kemien kouluinvestointi, KVR-urakan hankintapäätös
  49 Kemien koulukeskuksen KVR-urakan rahoittaminen leasing-rahoitussopimuksella Kuntarahoitus Oyj:n kanssa
  50 Kemien koulukeskuksen KVR-urakan kiinteistöleasing-rahoituksen maanvuokrasopimus
  51 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen Kemiessä tiloilla Marttila 848-406-13-60 (osa), Iltarusko 848-406-12-67 (osa) ja Omenala 848-406-14-24 (kortteli 401)
  52Valtatie 9 parantaminen välillä Onkamo-Niirala, kunnan lausunto muistutuksista
  53 Kunnanhallituksen lausunto Kemien osayleiskaavassa suojeltavaksi ehdotetuista rakennuksista, Nymanin talo ja Pitäjänmuseo ja entinen nuorisotalo
  54 Vaalit 2019, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten nimeäminen
  55 Vaalit 2019, vaalitoimitsijoille maksettavat korvaukset
  56 Vaalit 2019, ulkomainonta
  57 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2018
  58 Kunnan erääntyneiden saatavien tilanne vuonna 2018
  59 Osallistuminen Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä Keski-Karjalaan -hankkeeseen
  60Vuonna 2018 tehdyt valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
  61 Kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat
  62 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Pauli Hakkaraisen hakemukseen täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisvalitusasiassa
  63 Lautakuntien kokouspäätöksiä 2019
  64 Viranhaltijapäätökset ajalta 07.02.2019 - 26.02.2019, yleisjohto
  65 Edustajan valitseminen Tohmajärven Toimistotalo Oy:n hallitukseen Jorma Bergin tilalle lopputoimikaudeksi 2019 - 2021
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Löppönen Mikko Puheenjohtaja
  Sairanen Marketta I varapj.
  Martiskin Jouni II varapj.
  Pesonen Tommi Jäsen
  Mikkonen Vilho varajäsen
  Pakarinen Helena Jäsen
  Parviainen Pasi varajäsen
  Väistö Vuokko Kvalt pj.
  Kuittinen Matti Kvalt I varapj.
  Väistö Vesa Kvalt II varapj.
  Riikonen Olli esittelijä
  Karhapää Vesa pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa 
  Alkaen 12.03.2019  


©