Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2019 klo 15:00 - 19:42 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  26 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
  27Kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelman hyväksyminen
  28Vuoden 2018 kuntakohtaisten Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän maksuosuuksien määräytyminen
  29 Kirjanpitäjän toimen täyttäminen
  30 Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n tililimiitin takaus
  31 Yhtiökokousedustajien valitseminen Tohmajärven Yrityspalvelut Oy:n yhtiökokouksiin
  32 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2019 alkaen
  33 Kunnan kassojen alitilittäjät, kassojen enimmäismäärät sekä tilinkäyttöoikeudet 11.2.2019 alkaen
  34 Lausunto pengerlaiturin rakentamisesta Suuri-Onkamon Särkilahden edustalle
  35Tohmajärven kunnan kaavoituskatsaus ja maakuntakaavoituskatsaus 2019
  36Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019
  37Valtuustoaloite vesimaksuhuojennuksesta suurimmille veden käyttäjille
  38Valtuustoaloite laskelmista koskien kunnan investointien rahoituskuluja
  39Kunnanjohtajan tulostoimintasuunnitelma vuodelle 2019
  40 Kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat
  41 Lautakuntien kokouspäätöksiä 2019
  42 Viranhaltijapäätökset ajalta 17.01.2019 - 06.02.2019, yleisjohto
  43 Muut asiat, asioiden käsittelyjärjestys
  44 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Löppönen Mikko Puheenjohtaja
  Sairanen Marketta I varapj.
  Martiskin Jouni II varapj.
  Miettinen Timo varajäsen
  Mikkonen Vilho  varajäsen
  Pakarinen Helena Jäsen
  Manninen Marko jäsen
  Väistö Vuokko Kvalt pj.
  Kuittinen Matti Kvalt I varapj.
  Väistö Vesa Kvalt II varapj.
  Riikonen Olli esittelijä
  Karhapää Vesa pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Tohmajärven kunnan tietoverkossa 
  Alkaen 20.02.2019  


©