Poistuminen | Toimielimet | Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta | Avaa haku

Pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 17.04.2019 klo 17:00 - 18:01 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  20 Esityslistan hyväksyminen
  21Talous- ja toimintakatsaus 1.1 - 31.3.2019
  22 Salassa pidettävät asiat
  23Oikaisuvaatimus johtokunalle Nurmeksen palomies-ensihoitajan viran täyttöpäätöksestä 1.2.2019 § 3 / Kotivuori Kai
  24 Lausunto Heinäveden kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
  25 Tiedoksi saatettavat asiat
  26 Muut asiat
  27 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Sottinen Herkko  varapuheenjohtaja
  Kosonen Minna  jäsen
  Turunen Sini  jäsen
  Naumanen Tarja  jäsen
  Hiltunen Mika  jäsen
  Viitaniemi Markus pelastusjohtaja, esittelijä
  Hätinen Esko pelastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
  Puranen jaana  varajäsen
 
 Nähtävilläolo  
 
  www.siunsote.fi  
  Alkaen 18.04.2019 09:00 


©