Poistuminen | Toimielimet | Ympäristöterveydenhuollon jaosto | Avaa haku

Ympäristöterveydenhuollon jaosto
Pöytäkirja 19.09.2018 klo 14:00 - 14:24 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  23 Esityslistan hyväksyminen
  24 Oikaisuvaatimus terveystarkastajan TsL:n 27 §:n mukaiseen päätökseen 28.6.2018 § 1
  25 Tiedoksi annettavat asiat
  26 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Räty Veli-Matti  puheenjohtaja
  Kallinen Katri  jäsen
  Leskinen Anna  jäsen
  Kauppinen Marja  varapuheenjohtaja
  Honkavaara Matti  jäsen
  Mikkonen Jukka  jäsen
  Felin Elina  esittelijä
  Korhonen Jouni pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  www.siunsote.fi 


©