Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta
19 Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussunnitelmaehdotus vuosille 2020 - 2022
20 Rakennusvalvonnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelma
21 Raportti ajalta 1.1. - 30.6.2019
22 Lavalammen vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen/urakoitsijan valinta
23 Sopimus rakennustarkastajan palvelujen ostamisesta Outokummun kaupungilta
24   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Ratilainen Jani puheenjohtaja
Kallinen Tuomo vpj
Pietarinen Timo jäsen
Sahlman Merja jäsen
Hämäläinen Matti jäsen
Tuominen Merja jäsen
Kettunen Leena jäsen
Kuronen Riitta jäsen
Huttunen Jorma khall.edustaja
Vannas Hanna kunnanhall.pj.
Soikkeli Ari tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
26.11.2019 klo 9.00 - 11.00 teknisessä toimistossa