Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
7   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
8   Pöytäkirjantarkastajien valinta
9 Juha Vauhkosen poikkeamislupahakemus
10 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus tiloille 607-401-97-2, 607-401-97-1, 607-402-2-13 ja 607-402-2-18
11 Heini Romppasen poikkeamislupahakemus
12   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kallinen Tuomo vpj
Kettunen Jouko jäsen
Kuronen Riitta jäsen
Ratilainen Jani pj
Sahlman Merja jäsen
Vannas Hanna khall. pj
Soikkeli Ari esittelijä/sihteeri
Raudaskoski Tiina esittelijä
Mutanen Jukka khall. edustaja

Nähtävilläolo  
26.11.2019 klo 9.00 - 11.00 rakennusvalvonnassa