Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.05.2018 klo 09:00 - 12:02 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  69 Pöytäkirjan tarkastajat
  70 Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n tilannekatsaus
  71 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040: Luonnos
  72 Maakuntajohtajan katsaus
  73Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
  74Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvupalveluvirastosta
  75Maakunnan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon tarkistaminen
  76 Valtakunnallisen digituen toimintamallin pilotointi
  77 Maakuntahallituksen Brysselin vierailun matkaraportti
  78 EU:n monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021 - 2027
  79 Joensuun Tiedepuisto Oy osakkeiden ostotarjous
  80 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ehdokkaiden nimeäminen valtion taidetoimikuntiin sekä Pohjois-Karjalan alueelliseen taidetoimikuntaan
  81 Maakuntaliiton uudenvuoden vastaanotto 2019
  82Viranomaispäätökset
  83 Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskeva valitus, korkeimman hallinto-oikeuden päätös
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Huttunen Hanna puheenjohtaja
  Martiskin Jouni 1. varapuheenjohtaja
  Mikkonen Krista  2. varapuheenjohtaja
  Giray Ali  jäsen
  Timonen Tuomas  varajäsen
  Hjälm Heli  jäsen
  Musikka Sinikka  jäsen
  Pakarinen Helena  varajäsen
  Saastamoinen Esko jäsen
  Turunen Pertti  jäsen
  Eskelinen Seppo maakuntavaltuuston pj.
  Oravalahti-Pehkonen Lea  maakuntavaltuuston 1. vpj.
  Poutiainen Risto vt. maakuntajohtaja
  Varis Eira  vs. kehittämisjohtaja
  Heiskanen Jarmo  vs. hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
  Hirvola-Kostamo Eeva  viestintäpäällikkö
  Löppönen Jaakko  toimitusjohtaja
  Aula Pirkka  aluesuunnittelupäällikkö
  Suorsa Jyrki  liikenneasiantuntija
  Kuosmanen Pekka  muutosjohtaja


©