Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
71   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
72   Pöytäkirjantarkastajat
73   Yritysjärjestely (Salassa pidettävä; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1. mom 17 kohta)

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Ilkka Puheenjohtaja
Mononen Erkki Jäsen
Vartiainen Marja-Terttu Varapuheenjohtaja
Jääskeläinen Pentti Kaupunginhallituksen jäsen
Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja
Lätti Jukka-Pekka kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 7.12.2020 alkaen.