Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
173   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
174   Pöytäkirjantarkastajat
175   Viranhaltijapäätökset
176   Ilmoitusasiat
177   Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano
178   Puistotyöntekijöiden toimien täyttäminen
179 Lausunto Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040
180 Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2022
181 Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kuntalaisille vaikutusmahdollisuuksia haja-asutusalueiden teiden kuntoon
182 Joensuun seutukirjaston ja Joensuun seudun kansalaisopiston sopimusten muuttaminen
183 Lokakuun talousraportti
184 Vuoden 2020 talousarvion muutokset
185 Kaivosmuseon valtionosuuspäätös vuodelle 2021
186 Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020
187   Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma

Osallistuja Tehtävä
Antikainen Sanna 2. vpj.
Hiltunen Ilkka jäsen
Jääskeläinen Pentti puheenjohtaja
Kuokkanen Tuomo jäsen
Mertanen Ilkka jäsen
Mononen Erkki jäsen
Palander Pirkko jäsen
Partanen Hanne 1. vpj.
Vartiainen Marja-Terttu jäsen
Huttunen Hanna kvalt pj.
Nygrén Merja kvalt 1. vpj.
Tanskanen Markku kvalt 2. vpj.
Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja
Lintumäki Päivi hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 2.12.2020 alkaen.