Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
62   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
63   Pöytäkirjantarkastajat
64 Tytäryhtiöiden talousarvioesitykset 2021
65   Yritysjärjestely (Salassa pidettävä; Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1. mom 17 kohta)
66   Muut asiat
67   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Ilkka Puheenjohtaja
Mononen Erkki Jäsen
Vartiainen Marja-Terttu Varapuheenjohtaja
Jääskeläinen Pentti Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja
Lätti Jukka-Pekka kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 5.11.2020 alkaen.