Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
49   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
50   Pöytäkirjantarkastajat
51   Asiantuntijakuuleminen
52   Outokummun Energia Oy:n omistamista osakkeista (salassa pidettävä: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §)
53 Tytäryhteisöjen laskutus- ja perintäohje
54   Muut asiat
55   Seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Hiltunen Ilkka Puheenjohtaja
Mononen Erkki Jäsen
Vartiainen Marja-Terttu Varapuheenjohtaja
Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja
Lätti Jukka-Pekka kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Moilanen Ulla-Riitta Asiantuntija, toimitusjohtaja
Sotikov Juha Asiantuntija, toimitusjohtaja

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 15.10.2020 alkaen.