Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
54   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55   Pöytäkirjantarkastajat
56   Viranhaltijapäätökset
57   Ilmoitusasiat
58 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys
59 Vuosisuunnitelmat 2020-2021
60 Hyvinvointipalveluiden strategia 2020-luvulle
61 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
62 Talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta

Osallistuja Tehtävä
Hartikainen Petri jäsen
Hiltunen Jari jäsen
Pekkanen Niina puheenjohtaja
Rissanen Toivo varapuheenjohtaja
Tuononen Paula jäsen
Voutilainen Timo jäsen
Räsänen Jenni varajäsen
Orenius Jukka hyvinvointijohtaja, esittelijä
Vähäkoski Leena pöytäkirjanpitäjä
Mertanen Ilkka khall edustaja
Pouhula Lasse seniorineuvoston jäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 14.10.2020 alkaen.