Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
134   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
135   Pöytäkirjantarkastajat
136   Viranhaltijapäätökset
137   Ilmoitusasiat
138   Kaupunginvaltuuston 28.9.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano
139   Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2021 -asiakirjaluonnoksesta
140   Tiedonhallintalain täytäntöönpano-projektiin osallistuminen
141   Sitoutuminen Leader-ryhmän rahoitukseen ohjelmakausien väliselle siirtymäkaudelle vuosille 2021-2022
142   Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen

Osallistuja Tehtävä
Antikainen Sanna 2. vpj.
Hiltunen Ilkka jäsen
Jääskeläinen Pentti puheenjohtaja
Kuokkanen Tuomo jäsen
Mertanen Ilkka jäsen
Mononen Erkki jäsen
Palander Pirkko jäsen
Partanen Hanne 1. vpj.
Vartiainen Marja-Terttu jäsen
Nygrén Merja kvalt 1. vpj.
Tanskanen Markku kvalt 2. vpj.
Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja
Lintumäki Päivi hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 7.10.2020 alkaen.