Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33   Pöytäkirjantarkastajat
34   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiata
35 Kuntalaisaloite tuulivoima-alueiden kartoittamisesta
36 Sukkulanjoen kalataloudellinen kunnostaminen
37 Juojärven osayleiskaavan muutos
38 Kaupunkirakennepalvelujen talousarvion ja käyttösuunnitelman seuranta 1.1. - 31.8.2020
39   Outotec Turula Oy:n teollisuusjätevesisopimuksen päivittäminen
40 Ostotarjous tontista 309-15-1506-1
41 Ostotarjous määräalasta 309-406-51-61
42   Korvausvaatimus ajoneuvon vahingosta, Kummunkatu
43 Ostotarjous tontista 309-404-9-4-L7
44 Ostotarjous määräalasta 309-403-9-64-L1

Osallistuja Tehtävä
Alanen Marja-Liisa jäsen
Jämsä Tomi varajäsen
Kalinen Kari jäsen
Kanniainen Eveliina jäsen
Kinnunen Jyrki-Pekko varapuheenjohtaja
Lappalainen Urpo jäsen
Nissinen Jonna puheenjohtaja
Vihla Teemu jäsen
Kuokkanen Tuomo kaupunginhallituksen edustaja
Karvonen Jarkko kaupunkirakennejohtaja
Hakkarainen Tarja toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 17.9.2020 alkaen.