Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42   Pöytäkirjantarkastajat
43 Hyvinvointipalveluihin tammikuun ja syyskuun 2019 välisenä aikana palkatut työntekijät
44   Otto-oikeuden käyttäminen hyvinvointipalvelujen alaisten viranomaisten päätöksiin
45 Hyvinvointipalvelujen osavuosiraportti tammi - elokuu 2019
46   Esitys varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen irtaimen omaisuuden hankintaan varattavista määrärahoista vuodelle 2020
47 Hyvinvointipalvelujen talousarvio 2020 ja talouden tasapainottamisohjelma 2020-2025
48 Peruskoulujen, Nurmeksen lukion ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2019 - 2020 sekä varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmat 2019 - 2020
49   Viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Räsänen Yrjö puheenjohtaja
Timonen Paula varapuheenjohtaja
Jaaranen Merja jäsen
Kainulainen Anneli jäsen
Meriläinen Heimo jäsen
Meriläinen Juha jäsen
Partanen Kirsi jäsen
Saatsi Asko kaupunginjohtaja
Moilanen Petri hyvinvointijohtaja
Ryhänen Elisa pöytäkirjanpitäjä
Säämänen Jussi varajäsen
Säkkinen Marjo kulttuurisihteeri
Tarja Lipponen varhaiskasvatuksen aluejohtaja, alue 2
Laukkanen Armi vapaa-aikasihteeri

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi -sivustolla 1.10.2019 Hallintosihteeri Elisa Ryhänen