Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20   Pöytäkirjantarkastajat
21 Maa-aineslupa Päälammen sora-alue Ylä-Karjalan Kuljetus Oy
22   Lupajaostolle tiedoksi
23 Poikkeamishakemus / Nurmeksen kaupungin Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan Pielisen ranta-alue, Höljäkän kylä, tila Haapaniemi Rn:o 17:15
24 Poikkeamishakemus / Nurmeksen kaupungin Saramon kylän tila Laukanlahti RN:o 21:35, Pieni-Saramo-järven ranta-alue
25   Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun ajankohtaiset asiat

Osallistuja Tehtävä
Mikkonen Jukka puheenjohtaja
Ryynänen Pertti varapuheenjohtaja
Selin Birgitta jäsen
Karreinen Timo rakennustarkastaja
Ryynänen Ismo ympäristönsuojelusihteeri

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi -sivustolla 29.8.2019 pöytäkirjanpitäjä Ismo Ryynänen  
Alkaen 29.08.2019 14:00