Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
63   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
64   Pöytäkirjantarkastajat
65 Kaupunkirakennetoimialan osavuosiraportti 1-8/2019
66   Viranhaltijapäätökset
67   Teknisen johtajan katsaus

Osallistuja Tehtävä
Mikkilä Hannu puheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Juntunen Jukka jäsen
Niiranen Asta jäsen
Ryynänen Pertti jäsen
Savolainen Anni jäsen
Selin Birgitta jäsen
Räsänen Yrjö kh:n edustaja
Parkkinen Pasi tekninen johtaja
Mahlavuori Niko pöytäkirjanpitäjä
Nevalainen Hannu varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi -sivustolla 11.9.2019 Niko Mahlavuori Pöytäkirjanpitäjä