Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33   Pöytäkirjantarkastajat
34   Yhdistymishallituksen järjestäytyminen
35   Uuden kunnan valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen
36   Valtuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 13.6.2019 - 31.12.2019
37   Uuden kunnan valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 13.6.2019 - 31.12.2019
38   Uuden kunnan valtuuston kokoukset v. 2019
39   Uuden kunnan valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläpito v. 2019
40   Äänestysaluejako 1.1.2020 alkaen
41   Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta
42   Valtimon strategiset erityistavoitteet talousarviovalmisteluun
43   Kunnanjohtajien katsaukset

Osallistuja Tehtävä
Kämäräinen Matti puheenjohtaja
Hölttä Anna 1. varapuheenjohtaja
Juntunen Jukka jäsen
Kainulainen Anneli jäsen
Karppinen Veijo jäsen
Korhonen Pasi jäsen
Mikkilä Hannu jäsen
Määttä Tapio jäsen
Rautiainen Tuula jäsen
Räsänen Yrjö 2. varapuheenjohtaja
Rönkkö Reeta jäsen
Savolainen Anni jäsen
Savolainen Jani jäsen
Suhonen Keijo jäsen
Timonen Paula jäsen
Tuovinen Reija jäsen
Hurskainen Veli-Matti varajäsen
Saatsi Asko kaupunginjohtaja
Korhonen Anne muutosjohtaja
Korhonen Kyösti kunnanjohtaja
Ollilainen Anneli
Määttä Henry

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi ja valtimo.fi -sivustoilla 12.8.2019 Muutosjohtaja Anne Korhonen