Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34   Pöytäkirjantarkastajat
35 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys
36 Nurmeksen kaupungin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia
37 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2 sekä Nurmeksen kaupungin perusopetuksen paikalliset lisäykset
38 Ylä-Karjalan kansalaisopiston kurssit lukuvuoden 2019 - 2020 aikana
39   Hyvinvointilautakunnan syksyn 2019 kokoukset
40   Viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Räsänen Yrjö puheenjohtaja
Timonen Paula varapuheenjohtaja
Jaaranen Merja jäsen
Kainulainen Anneli jäsen
Korkalainen Jussi jäsen
Meriläinen Juha jäsen
Kahtola Janika varajäsen
Rönkkö Reeta kh:n edustaja
Moilanen Petri hyvinvointijohtaja
Kalilainen Seija pöytäkirjanpitäjä
Pikkarainen Tuula varhaiskasvatuksen tulosaluepäällikkö
Sinivuori Heli varhaiskasvatuksen opettaja

Nähtävilläolo  
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi -sivustolla 20.06.2019 ma. hallintosihteeri Seija Kalilainen