Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/10

Kuulutus maa-aineslupapäätöksen antamisesta

Nurmeksen kaupungin lupajaosto on kokouksessaan 2.2.2021 § 8 myöntänyt Pauli Kuokkanen Oy:lle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiselle ottamista Nurmeksen kaupunki, Sorala tilalle RN:o 57:3, kiinteistötunnus 911-401-57-3, Sorala maa-ainesalueelle15 vuodeksi. Luvalle on myönnetty aloitusoikeus muutoksenhausta huolimatta. Ottamisalue sijoittuu Palokankaan 2-luokan pohjavesialueelle. Kokonaisottomäärä on 300 000 m3ktr ja vuotuinen ottamismäärä 20 000 m3, ottamisalueen pinta-ala on 4,5 ha. Alue on osittain vanhaa maa-ainesaluetta.
 
Lupapäätös ja niitä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa (os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes) 5.2. - 15.3.2021 välisenä aikana.
 
Lupapäätös ovat luettavissa myös lupaviranomaisen, Nurmeksen kaupungin, kotisivuilta http://www.nurmes.fi/esityslistat-ja-poytakirjat.
 
Lupapäätökseen voi hakea muutosta 15.3.2021 mennessä päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.            
 
Lisätietoja lupapäätöksestä saa ympäristönsuojelusihteeriltä puh. 04010 45721.
 
 
Nurmeksessa 3.2.2021
Nurmeksen kaupunki lupajaosto

Julkaistu: 03.02.2021 12.46