Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/50

Kuulutus maa-aineslupapäätöksen antamisesta


Nurmeksen kaupungin lupajaosto on kokouksessaan 26.5.2020 myöntänyt Ylä-Karjalan Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiselle Nurmeksen kaupunki, Riihivaara tila (541-409-68-2), Multitörmän sora-alueelle. Luvalle on myönnetty aloitusoikeus muutoksenhausta huolimatta. Ottamisalue sijaitsee Lounatvaarantien länsipuolella. Alueelta ei ole aiemmin ollut maa-ainesten ottoa. Lupa on myönnetty 10 vuodeksi soran ja hiekan ottoon 35 000 m3ktr ottomäärälle 1,2 ha ottamisalueelle.
 
Lupapäätös ja niitä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa (os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes) 29.5. - 13.7.2020 välisenä aikana.
 
Lupapäätös ovat luettavissa myös lupaviranomaisen, Nurmeksen kaupungin, kotisivuilta http://www.nurmes.fi/esityslistat-ja-poytakirjat.
 
Lupapäätökseen voi hakea muutosta 13.7.2020 mennessä päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.   
 
Lisätietoja lupapäätöksestä saa ympäristönsuojelusihteeriltä puh. 04010 45721.

Nurmeksessa 29.5.2020
Nurmeksen kaupunki lupajaosto

Julkaistu: 28.05.2020 08.26