Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/12

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 1.1.2020 - 31.5.2021

Nurmeksen kaupungin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 1.1.2020 - 31.5.2021 seuraavasti:

1. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kau­pun­gin verkkosivuilla.

2. Kaupungin lakimääräiset ilmoitukset julkaistaan verkkosivujen li­säk­si sanomalehti Ylä-Karjalassa seuraavin poikkeuksin: Ko­kous­kut­su­ja ei julkaista lehdistössä lukuun ottamatta valtuuston ko­kous­kut­sua, joka julkaistaan sanomalehti Ylä-Karjalassa sa­moin kuin valtuuston kokousten pöytäkirjojen nähtävänä pi­tä­mi­nen. Laajojen ilmoitusten osalta voidaan julkaista sa­no­ma­leh­dis­sä ainoastaan lyhennelmä ja ilmoitus täydellisenä julkaistaan ylei­ses­sä tietoverkossa.

3. Ylemmän viranomaisen päätöksistä, kaavan, ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen, rakennuskiellon, toimenpiderajoituksen, ra­ken­nus­ra­joi­tuk­sen ja erillisen tonttijaon hyväksymisestä ja voimaantulosta sekä tak­so­jen vahvistumisesta ilmoitetaan ainoastaan yleisessä tie­to­ver­kos­sa kaupungin verkkosivulla ellei erityislaista muuta johdu.

4. Avoimista viroista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa  Kun­ta­re­krys­sä, sekä tarvittaessa muualla tapauskohtaisesti.

5. Kaupunginhallitus, lautakunta ja toimialojen päälliköt oi­keu­te­taan asian niin vaatiessa julkaisemaan ilmoitus harkintansa mu­kaan myös muissa lehdissä.

Nurmeksessa 31.1.2020

NURMEKSEN KAUPUNGINHALLITUS

       

Julkaistu: 05.02.2020 12.36