Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2019/2

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Nurmeksen KTK-Osuuskunta

 

Luvan hakija:

Nurmeksen KTK-Osuuskunta, Radantaus 7, 75530 Nurmes.

Alueen sijainti:

Nurmeksen kaupunki, Lipinlahden kylä, Selkola tila (541-409-71-0), Multiharjun sora-alue. Ottamisalue sijaitsee Multiharjun I-luokan pohjavesialueella. Alue on vanhaa ottamisaluetta, jolla maa-aineslupa on päättynyt vuonna 2015. 

Hakemusten pääasiallinen sisältö         

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 10 vuodeksi. Kokonaisottamismäärä on 42 500 m3 ja vuotuinen ottamismäärä 4250 m3, ottamisalueen pinta-ala on 1,9 ha. Alueella murskataan kiviainesta 1 – 3 kertaa lupakautena, riippuen maa-aineksen laadusta.

Nähtävillä olo ja muistutukset  

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Nurmeksen kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa (os. Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes) 4.1. - 5.2.2019 välisenä aikana. Muistutukset ja mielipiteet asian johdosta tulee osoittaa Nurmeksen kaupungin lupajaostolle ja jättää 5.2.2019 mennessä em. osoitteeseen tai sähköpostilla kirjaamo@nurmes.fi.

Lisätietoja:  ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynänen puh. 04010 45721 

                                           

 

Lähettäjä: Lupajaosto
Julkaistu: 04.01.2019 12.33