Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

http://webdynasty.pohjoiskarjala.net:80/Dynasty/Nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2017/68

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen 1.6.2017 - 31.5.2021


Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
 
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
 
Nurmeksen kaupunginvaltuusto on 13.6.2017 § 78 päättänyt, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavasti:
 
1. Kaupungin ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla.
 
2. Kaupungin lakimääräiset ilmoitukset julkaistaan verkkosivujen lisäksi sanomalehti Ylä-Karjalassa seuraavin poikkeuksin: Kokouskutsuja ei julkaista lehdistössä lukuun ottamatta valtuuston kokouskutsua, joka julkaistaan sanomalehti Ylä-Karjalassa samoin kuin valtuuston kokousten pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen. Laajojen ilmoitusten osalta voidaan julkaista sanomalehdissä ainoastaan lyhennelmä ja ilmoitus täydellisenä julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
 
3. Ylemmän viranomaisen päätöksistä, kaavan, rakennusjärjestyksen, rakennuskiellon, toimenpiderajoituksen, rakennusrajoituksen ja erillisen tonttijaon hyväksymisestä ja voimaantulosta sekä taksojen vahvistumisesta ilmoitetaan ainoastaan yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivulla ellei erityislaista muuta johdu.
 
4. Avoimista viroista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa Kuntarekryssä, sekä tarvittaessa muualla tapauskohtaisesti.
 
5. Kaupunginhallitus, lautakunta ja toimialojen päälliköt oikeutetaan asian niin vaatiessa julkaisemaan ilmoitus harkintansa mukaan myös muissa lehdissä.
 
Nurmeksessa 6.7.2017
 
Nurmeksen kaupunginhallitus

Julkaistu: 06.07.2017 07.30