Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 20.05.2020 klo 17:40 - 18:00 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  11 Pöytäkirjan tarkastajat
  12Rakennusjärjestyksen uudistaminen
  13Oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön päätöksestä 20.3.2020 § 5 pilaantumattoman maa-ja kiviainesjätteen hyötykäyttäminen tilalla Mustola RN:o 22:51 Kontiolahti
  14Maa-aineslupa tiloille Kuuttisora RN:o 35:41 ja Lehtola RN:o 35:16 Puso
  15Ympäristölupa ampumahiihtokeskuksen ampumaradalle tilalle Kontioranta II RN:o 72:3 Pohjan kylä
  16 Viranhaltijapäätökset
  17 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ahlholm Pekka puheenjohtaja
  Kontkanen Mika  varapuheenjohtaja
  Hakola Heidi  jäsen
  Kähkönen Jonna  jäsen
  Mustonen Sakari  jäsen
  Nesterinen Tiina  jäsen
  Romppanen Taisto  jäsen
  Sinkkonen Akseli  nuorisovaltuuston edustaja
  Harinen Jertta  khall edustaja
  Kettunen Ulla  esittelijä, vs. ympäristöpäällikkö
  Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kunnan tietoverkossa 22.5.2020 alkaen 
  Alkaen 22.05.2020  


©